Wat zijn Bachbloesems?

Dr. E. Bach studeerde af als arts en ging later in zijn carrière werken als homeopaat maar kon zich uiteindelijk niet meer vinden in de manier waarop de medische wereld omging met ziekte en gezondheid. Voor hem was het duidelijk dat ziekte een disbalans was tussen lichaam en geest, dus besloot hij een andere weg in te slaan.
Hij ontdekte in de jaren 1928 tot en met 1936, 38 bloesems die een rechtstreeks verband hadden met een oeremotie van de mens. Ze worden gemaakt van wilde bloemen en zijn veilig voor het hele gezin met inbegrip van huisdieren.
Bachbloesems werken in op de emotionele gezondheid van de mens en herstellen van binnenuit de balans tussen lichaam en geest zodat het zelfgenezend vermogen dat ieder van ons in zich draagt, opnieuw zijn werk kan doen.

Waarom zou je voor jezelf of je kind een beroep doen op Bachbloesems?

Eerst en vooral omdat ze een natuurlijk hulpmiddel zijn dat vanaf de geboorte tot op het sterfbed genomen kan worden.

Een tweede reden is wanneer je aan de slag wil gaan met jezelf maar niet heel goed weet waar te beginnen. Ik vergelijk het altijd graag met een lichaam dat van boven tot onder gevuld is met rekken. En op die rekken zetten wij potjes. Gebeurt er iets (minder leuk/minder aangenaam/ergs/traumatisch/...) wordt er ons geleerd, van kindsaf aan, om dit alles liefst zo snel mogelijk te vergeten. We stoppen het in een potje, draaien het dekseltje goed vast en hopen dat het nooit meer loskomt, want zo willen we ons nooit meer voelen! Dat is geen fijn gevoel en hoort niet bij ons ... Maar het leven is voor niemand enkel rozengeur en maneschijn.
De Bachbloesems zullen (stilletjes aan en) elk potje op het juiste moment ontdoen van hun dekseltjes. Hierdoor kan je bewust kiezen om de emoties te helen en ermee aan de slag te gaan.

Een derde reden is om je kind een kans te geven om van kleinsaf aan al bewust te leren omgaan met gevoelens en te ondersteunen in moeilijkere levens- of ontwikkelingsfasen. Je hebt als ouder ook een grote invloed op de emotionele ontwikkeling van je kind. Kinderen zijn de grootste en mooiste spiegel die je kan krijgen om je eigen gedachten, doen en laten als persoon kritisch te evalueren. Het is daarom ook niet geheel onlogisch dat de zorgende persoon (moeder, vader, grootouders, ... diegene die de hoofdzorg van het kind op zich neemt) ook best een remedieflesje aangemeten krijgt. Door de wisselwerking van emoties tussen het kind en zijn hoofdverzorger kan er een disbalans ontstaan in de emoties van het kind die niet weggewerkt kan worden door enkel het kind te ondersteunen met Bachbloesems.

Een concreet voorbeeld:

Een 2-jarige jongen is de laatste tijd heel onrustig, weent veel en hangt constant aan mama’s rok. Er is niets gebeurd thuis, in de familie of bij de onthaalmoeder wat deze onrust kan verklaren. Totdat er aan mama gevraagd wordt of zij zich de laatste tijd meer zorgen maakt, stress heeft of er voor haar een grote verandering staat te gebeuren.  Wanneer mama positief antwoordt op één (of meerdere) van deze vragen, zou de onrust van de jongen op die manier wel verklaard kunnen worden. Hij voelt dat mama gestresseerd is en dit niet wil laten blijken, het voor zichzelf houdt. Het is mogelijk dat het kind zelfs zo onrustig is om mama te ‘dwingen’ eerlijk te zijn.
Wanneer mama en zoon een remedieflesje op maat zouden nemen, is de kans op emotioneel herstel het grootst. Mama zal leren om haar emoties eerlijker te uiten (ook naar haar zoon toe, op zijn niveau) en de zoon leert om te gaan met de angst dat een geliefde iets zou kunnen overkomen. Hij kan terug rust vinden omdat hij eerlijkheid ervaart en dus niet meer in overdreven angst moet leven dat er iets met mama zal gebeuren.

Bachbloesems zijn een WERKinstrument, ze ondersteunen je om je zelfgenezend vermogen opnieuw aan te spreken en laten zien waar er aan gewerkt kan worden. Ze zijn in eerste instantie ontwikkeld als zelfhulpmiddel. Maar omwille van onze eigen blinde vlek, is het niet altijd gemakkelijk om de juiste bloesems voor onszelf te bepalen.

Waarvoor kunnen Bachbloesems ingezet worden?

- angsten
- stress
- depressieve gevoelens
- onrust
- slaapproblemen
- woede
- verdriet
- trauma
- te veel hooi op je vork nemen
- ...

Hoe verloopt zo'n behandeling bij Praktijk ESSE?

Wanneer je een afspraak maakt voor "Helen met Bachbloesems" staat de hele sessie in het teken van praten. We voeren een gesprek om te weten te komen waar nu precies jouw moeilijkheden zitten. Je vertelt spontaan en/of beantwoordt de open vragen die gesteld worden. Op basis daarvan overloop ik samen met jou welke bloesems er best genomen worden en hoe je dit doet.